ŞEYH AHMET KUDDUSİ HAZRETLERİ (1769-1848)
 
 Şeyh Ahmet Kuddusi Hazretleri  Anadolu velilerden olup ismi Ahmed Hacı Bin İbrahim' dir. Kendisi Ehli tasavvuf bir zat olup Kuddusi Divanı en bilinen eseridir.