İmza Yetkileri Yönergesini İndirmek İçin Tıklayın.
 
 
 
     Güvenli elektronik imzayla imzalanarak üretilmiş bir belgeden çıktı alınıp gönderilmesine ihtiyaç duyulması halinde bu işlem sadece idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından
 
gerçekleştirilir.Çıktının uygun bir yerine Belgenin Aslı Elektronik İmzalıdır ibaresi konulur.Çıktı, idarece yetkilendirilmiş görevlinin adı, soyadı ve ünvanı belirtilmek suretiyle görevli
 
tarafından imzalanır ve kırmızı ya da mavi mühürle mühürlenir.İmza ile mühürün üst üste gelmemesine dikkat edilir. 
 
 
 
Yetki Görevlendirmesine ait imza sirkülerini indirmek için tıklayın.