Arabuluculuk Komisyonu
 

                7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 3 üncü, 11 inci ve 12 nci maddeleri ile zorunlu arabuluculuk müessesesi uygulamaya girmiştir. Kaymakamlık Makamının 26.04.2019 tarih ve 1245 sayılı Oluru ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun, "Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi" başlıklı 15 inci maddesinin 8 inci fıkrası gereğince Kaymakamlığımızı temsilen “Arabuluculuk Komisyonu” oluşturulmuştur.
 
       2 Haziran 2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin, "İdarenin Temsili" başlıklı 18 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır." hükmü bulunmaktadır.
 
 
 
Arabuluculuk Komisyon İletişim Bilgileri
 
Adres: Bor Kaymakamlığı (Hükümet Konağı 2. Kat)
Telefon: (0388) 311 78 71 
E-Posta: bor@icisleri.gov.tr